Pla especial urbanístic de regulació d'equipament de residència per a gent gran al carrer Alfons XII cantonada amb carrer Madrazo de Barcelona  

Lugar: Barcelona, España.

Date: 2020

Directores: Miriam García y Jordi Miró

Equipo: Paola Cuitiva, Cristina Morata, Sara Ingignoli, Valeria Kuznetsova, Javier García y Ramón Guinot