Paisatges en transformació

Chapter: Pla d'ordenació del litoral de Cantàbria
Book: Paisatges en transformació. Intervenció i gestió paisatgístiques
Date: 2009
Author: Miriam García García
Coordinator: Carles Llop
Publisher: Diputación de Barcelona
Pages: 411-413